Skip to content

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website, waarop geografische informatie, gratis te downloaden kaarten en aardrijkskunde werkbladen te koop worden aangeboden. Door onze website te bezoeken ga je akkoord met deze disclaimer en al onze andere juridische documenten en beleidsregels. Deze omvatten onze licentievoorwaarden, ons cookiebeleid, ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden.

Als je het niet eens bent met een of meer van deze documenten en beleidsregels, maak dan geen gebruik van deze website.

Als je meer informatie wenst of vragen hebt over een onderdeel van onze site, neem dan gerust contact met ons op per e-mail of via ons contactformulier.

Informatie op deze website

Alle informatie op deze website wordt te goeder trouw en uitsluitend ter algemene informatie gepubliceerd. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en het materiaal op onze website accuraat en actueel zijn. Wij garanderen echter niet de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de verstrekte informatie of materialen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies en/of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, alsmede verlies van winst of inkomsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of onvermogen tot gebruik van onze website, de kaarten, werkbladen of andere verstrekte materialen. Elke actie die je onderneemt op basis van deze informatie en ons materiaal is volledig op eigen risico. Dit omvat uitdrukkelijk (zonder beperking hiervan) het gebruik van de informatie en het materiaal voor educatieve, professionele en andere doeleinden.

Links naar andere websites

Vanaf onze website kun je andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen links van goede kwaliteit naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen goedkeuring of aanbeveling in van de inhoud van deze sites. De eigenaren en de inhoud van deze sites kunnen zonder kennisgeving veranderen en dat kan gebeuren voordat we de gelegenheid hebben om een link te verwijderen die ongepast is geworden.

Wees je er ook van bewust dat, wanneer je onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden kunnen hanteren, waar wij geen invloed op hebben. Lees daarom het privacybeleid en de servicevoorwaarden van deze sites voordat je er zaken mee doet en informatie downloadt of uploadt naar of van dergelijke sites.

Als je vindt dat we doorlinken naar een website van derden met ongepaste inhoud, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van onze website, waaronder tekst, afbeeldingen, logo’s, kaarten, werkbladen en software, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. Je mag de website, kaarten en werkbladen gebruiken in overeenstemming met onze licentievoorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden.

Wij nemen intellectuele eigendomsrechten zeer serieus en zetten ons in om de rechten van anderen te respecteren. Het is niet onze bedoeling inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en octrooien.

Als je van mening bent dat inhoud op onze website jouw intellectuele eigendomsrechten of de rechten van een derde schendt, neem dan onmiddellijk contact met ons op met de relevante informatie. We zullen je claim onderzoeken en passende maatregelen nemen, waaronder het verwijderen van de betreffende inhoud of het aanpassen ervan om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Het is belangrijk op te merken dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor eventuele schendingen van intellectuele eigendomsrechten door onze gebruikers of websites van derden waarnaar op onze website wordt gelinkt of verwezen. Wij moedigen alle gebruikers aan de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en toestemming te vragen of de nodige licenties te verkrijgen voordat zij inhoud gebruiken die niet van henzelf is.

Door onze website te gebruiken, erken je dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle inhoud die je uploadt of deelt op ons platform en dat je over de nodige rechten of machtigingen beschikt om dit te doen. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen waarvan wij menen dat deze de intellectuele eigendomsrechten of andere toepasselijke wetten of voorschriften schendt.

Updates en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer en al onze andere juridische documenten op elk moment en zonder kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Dergelijke updates of wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op onze website zijn geplaatst.

Deze Disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2023.

Deze tekst is een vertaling. In geval van fouten, twijfels of dubbelzinnigheden prevaleert de oorspronkelijke Engelse versie.

Back To Top
Zoeken