Skip to content

Licentievoorwaarden

Deze licentievoorwaarden bevatten de voorwaarden voor het gebruik van alle gratis en betaalde materialen die je op deze website kunt vinden om te downloaden en/of te kopen.

1. Algemene licentie voor gratis kaarten

Deel 1 (Algemene Licentie), beschrijft hoe je de gratis kaarten op onze website wel en niet mag gebruiken. Het dekt ook de verplichtingen met betrekking tot onze copyrightmelding en inhoud van derden. Aanvullende licentievoorwaarden voor betaald materiaal (inclusief werkbladen) worden gegeven in deel 2 (Uitgebreide Licentie) hieronder.

1.1 Toegestaan gebruik van onze gratis kaarten

De kaarten op deze website zijn gratis te downloaden, op te slaan, af te drukken en te gebruiken voor educatieve, persoonlijke en professionele doeleinden. Dit omvat het gebruik ervan voor het maken van je eigen werk, zoals (zonder beperking) werkbladen, posters, presentatiemateriaal, klassikale activiteiten, spelletjes en quizzen. De enige voorwaarde is dat je onze copyrightmelding “©worldmapblank.com” zichtbaar houdt in alle kaarten die je voor dergelijke toegestane doeleinden en materialen gebruikt.

1.2 De auteursrechtvermelding en verwijzing bewaren

Het is verplicht om de copyrightvermelding die op de kaarten staat (“©worldmapblank.com” of “copyright©worldmapblank.com”) te behouden. Dit betekent dat je de copyrightmelding op geen enkele manier mag verwijderen of veranderen.

Als je de kaarten wilt gebruiken op je eigen website(s) of in digitale media, moet je een link opnemen naar onze homepage of naar de specifieke pagina waarvan je de kaart(en) hebt gedownload.

1.3 Verboden gebruik van onze gratis kaarten

Je mag de kaarten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of die waarschijnlijk schadelijk is, zoals (zonder beperking hiervan) het verspreiden van aanstootgevend beeldmateriaal; het schenden van het auteursrecht, een handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of entiteit; het belasteren van een andere persoon; het misbruiken van persoonlijke gegevens; het bevorderen van geweld, misdaad, racisme, seksisme of iets dergelijks; of pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot, gebruik te maken van, te interfereren met, schade te berokkenen aan, verstoren of corrumperen van deze website of de inhoud ervan. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je gebruik van onze kaarten, website, werkbladen en verwant materiaal rechtmatig is.

Bovendien mag je de kaarten of gerelateerd materiaal niet gebruiken om enige vorm van afgeleid werk te maken dat direct of indirect concurreert met World Map Blank of anderszins wordt gebruikt op een manier die onze economische belangen kan schaden. Je mag de op deze website verstrekte kaarten niet voor commerciële doeleinden gebruiken, waaronder (zonder beperking hiervan) het verkopen ervan, het verwerken ervan in te koop aangeboden producten, het verhuren ervan of het gebruik maken ervan in reclame- of promotiemateriaal.

Verder mag je onze kaarten of ander materiaal niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor ons of onze reputatie schaadt.

1.4 Inhoud en rechten van derden

Sommige van de op onze website getoonde kaarten kunnen afkomstig zijn van derden of kunnen open source kaarten zijn. Deze kaarten zijn onderworpen aan de licentievoorwaarden van hun respectievelijke eigenaars en kunnen aanvullende of afwijkende gebruiksvoorwaarden hebben. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden te lezen en na te leven voordat je dergelijke kaarten of andere inhoud van derden op deze website gebruikt.

Als je vindt of gelooft dat materiaal dat op deze website wordt getoond of daarin is opgenomen jouw auteursrecht of dat van een derde schendt of andere rechten, wetten of overheidsvoorschriften schendt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via ons contactformulier, zodat we de zaak kunnen onderzoeken en passende maatregelen kunnen nemen.

1.5 Akkoord met voorwaarden en beleid

Door deze website en de verstrekte kaarten en/of werkbladen te gebruiken, ga je akkoord met deze licentievoorwaarden, ons privacybeleid, ons cookiebeleid, onze disclaimer en onze gebruiksvoorwaarden. We raden je aan al deze documenten te bestuderen voordat je deze website of de inhoud of het materiaal op deze website gebruikt.

Als je niet akkoord gaat met deze Licentievoorwaarden of een andere van de hierboven genoemde voorwaarden en beleidslijnen, moet je geen gebruik maken van deze website of van de gratis verstrekte kaarten.

1.6 Wijzigingen of aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze licentievoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen, en dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Als je deze website en de inhoud of het materiaal daarop blijft gebruiken, betekent dit dat je dergelijke wijzigingen of aanpassingen aanvaardt.

1.7 Contact

Als je vragen of zorgen hebt over deze licentievoorwaarden of een ander aspect van onze website, stuur ons dan een bericht via ons contactformulier. We zullen je vraag beantwoorden en de zaak zo snel mogelijk afhandelen.

2. Uitgebreide licentie voor betaalde inhoud

Naast de hierboven in punt 1 beschreven voorwaarden zijn de volgende voorwaarden toegepast op alle soorten inhoud die je van onze website hebt gekocht of van plan bent te kopen tegen betaling van een vergoeding. Deze omvatten (zonder beperking) bewerkbare of aanpasbare aardrijkskunde werkbladen en alle andere digitale producten of materialen die we van tijd tot tijd te koop aanbieden.

2.1 Aanvullend toegestaan en verboden gebruik

Je mag alle inhoud of materialen die je van deze website hebt gekocht bewerken, veranderen en aanpassen aan je individuele behoeften of vereisten.

Je moet echter wel onze auteursrechtvermelding laten staan, en je mag het van ons gekochte materiaal niet commercieel gebruiken. Dit betekent dat het verkopen, doorverkopen, verhuren, in sublicentie geven of gebruiken van het gekochte materiaal of een afgeleide daarvan voor andere commerciële doeleinden verboden is (zie ook sectie 1 hierboven, in het bijzonder de clausules 1.1, 1.2 en 1.3).

Je mag de betaalde inhoud gekocht van deze website en de daarvan afgeleide werken delen met je collega’s, vrienden en andere mensen, zolang dit delen niet gebeurt in een commerciële omgeving of transactie. Voor alle duidelijkheid, dit houdt in dat je de gekochte materialen of je afgeleide werken daarvan niet voor verkoop mag uploaden naar een andere website, platform of marktplaats.

2.2 Geen garantie voor fouten en onnauwkeurigheden

Ondanks onze beste inspanningen kunnen er fouten of onnauwkeurigheden in het aangeschafte materiaal zitten. Wij bieden geen garanties voor dergelijke onnauwkeurigheden en fouten, en je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van alle mogelijke claims die daarmee verband houden.

Mocht je echter een fout of onnauwkeurigheid ontdekken in een gekochte inhoud, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. We zullen de zaak onmiddellijk onderzoeken en elke fout of onnauwkeurigheid zonder extra kosten voor je herstellen.

Deze licentievoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2023.

Dit is een vertaling. In geval van fouten, twijfels of dubbelzinnigheden prevaleert de oorspronkelijke Engelse versie.

Back To Top
Zoeken