Skip to content

Ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning gäller för användning av denna webbplats, som erbjuder geografisk information, gratis nedladdningsbara kartor och geografiska arbetsblad för köp. Genom att besöka vår webbplats godkänner du denna ansvarsfriskrivning och alla våra andra juridiska dokument och policyer. Dessa inkluderar våra licensvillkor, integritetspolicy, policy för cookies och användarvillkor.

Om du inte samtycker till något eller alla av dessa dokument och policyer bör du inte använda denna webbplats.

Om du behöver mer information eller har frågor om någon aspekt av vår webbplats är du välkommen att kontakta oss via e-post eller via vårt kontaktformulär.

Information som tillhandahålls på denna webbplats

All information på denna webbplats publiceras i god tro och endast för allmänna informationsändamål. Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och materialet på vår webbplats är korrekt och aktuellt. Vi garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller lämpligheten hos någon av den information eller det material som tillhandahålls.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster och/eller skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga eller följdskador samt förlust av vinst eller intäkter som uppstår från eller i samband med användning eller oförmåga att använda vår webbplats, kartorna, arbetsbladen eller något annat material som tillhandahålls. Alla åtgärder som du vidtar med anledning av denna information och detta material sker på egen risk. Detta inkluderar uttryckligen (utan begränsning härtill) användning av informationen och materialet för utbildnings-, yrkes- och andra ändamål.

Länkar till andra webbplatser

Från vår webbplats kan du besöka andra webbplatser genom att följa hyperlänkar till sådana externa webbplatser. Även om vi strävar efter att endast tillhandahålla kvalitetslänkar till användbara och etiska webbplatser, har vi ingen kontroll över innehållet och karaktären på dessa webbplatser. Sådana länkar till andra webbplatser innebär inte ett stöd eller en rekommendation för det innehåll som finns på dessa webbplatser. Webbplatsägare och innehåll kan ändras utan föregående meddelande och kan inträffa innan vi har möjlighet att ta bort en länk som kan ha blivit olämplig.

Tänk också på att när du lämnar vår webbplats kan andra webbplatser ha andra sekretesspolicyer och användarvillkor, som ligger utanför vår kontroll. Läs därför igenom sekretesspolicyn för dessa webbplatser samt deras användarvillkor innan du inleder någon affärsverksamhet med dem och laddar ner eller överför någon information till eller från sådana webbplatser.

Om du anser att vi länkar till en tredje parts webbplats med olämpligt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i innehållet på vår webbplats, inklusive text, grafik, logotyper, kartor, arbetsblad och programvara, ägs av oss eller våra licensgivare. Du får använda webbplatsen, kartorna och arbetsbladen i enlighet med våra licensvillkor och våra användarvillkor.

Vi tar immateriella rättigheter på stort allvar och är fast beslutna att respektera andras rättigheter. Vi har inte för avsikt att göra intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken och patent.

Om du anser att något innehåll på vår webbplats kränker dina immateriella rättigheter eller en tredje parts rättigheter, vänligen kontakta oss omedelbart med relevant information. Vi kommer att undersöka ditt anspråk och vidta lämpliga åtgärder, vilket kan inkludera att ta bort innehållet i fråga eller ändra det för att följa tillämpliga lagar.

Det är viktigt att notera att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella brott mot immateriella rättigheter som begås av våra användare eller tredje parts webbplatser som är länkade till eller hänvisas till på vår webbplats. Vi uppmuntrar alla användare att respektera immateriella rättigheter och att söka tillstånd eller skaffa nödvändiga licenser innan de använder innehåll som inte är deras eget.

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du är ensam ansvarig för allt innehåll som du laddar upp eller delar på vår plattform och att du har nödvändiga rättigheter eller tillstånd för att göra det. Vi förbehåller oss rätten att ta bort allt innehåll som vi anser bryter mot immateriella rättigheter eller andra tillämpliga lagar eller förordningar.

Uppdateringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna ansvarsfriskrivning och alla våra andra juridiska dokument när som helst och utan föregående meddelande. Sådana uppdateringar eller ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats.

Denna ansvarsfriskrivning uppdaterades senast den 12 juli 2023.

Denna text är en översättning. I händelse av fel, tvivel eller tvetydighet skall den engelska originalversionen gälla.

Back To Top
Sök