Skip to content

Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Thorough Solutions OÜ (“wij”, “ons”, of “onze”) voor onze website “World Map Blank“. Wij nemen gegevensbescherming serieus en zetten ons in om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevens- en privacybescherming in jouw rechtsgebied.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot je persoonlijke gegevens en hoe we die zullen behandelen en verwerken te begrijpen. Als je het niet eens bent met de voorwaarden in dit document en/of ons juridische beleid, maak dan geen gebruik van onze website.

Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor deze website is Thorough Solution OÜ, gevestigd te Ahtri 12, 15551 Tallinn, Estland. Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website of rechtstreeks via e-mail door op deze link te klikken.

Verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

Als je alleen onze website bezoekt en de gratis kaarten downloadt, verzamelen we geen persoonlijke gegevens van je. In dit geval kunnen hulpmiddelen van derden echter geanonimiseerde gegevens van je verzamelen; zie de overeenkomstige paragraaf “Gegevens verzameld door diensten van derden” hieronder.

We verzamelen je persoonsgegevens in drie verschillende scenario’s:

 1. Werkbladen aankopen: Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer je vooraf ontworpen aardrijkskunde werkbladen koopt via onze website: volledige naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens (bijv. creditcardnummer en andere relevante informatie);

 2. Opmerkingen: Als je een reactie achterlaat op een pagina van onze website, verzamelen we je naam, e-mailadres, IP-adres en (als je die informatie naar eigen inzicht verstrekt) je website-URL;

 3. Contactformulier of e-mail: Als je besluit contact met ons op te nemen via ons contactformulier of e-mail, verzamelen we je naam, e-mailadres en IP-adres.

Duur van de opslag van je persoonsgegevens

We slaan je persoonlijke gegevens alleen op als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, of als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Zodra we je persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen we ze. Bovendien heb je het recht om te allen tijde de verwijdering van je door ons verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens te eisen (zie ook het gedeelte “Je rechten volgens de AVG” verderop in dit document).

Gegevens verzameld door diensten van derden

Wij gebruiken gegevens die worden verzameld door Google Analytics, Google Search Console en Ezoic Inc. om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Deze gegevens worden niet door ons verzameld, en wij hebben geen controle over de gegevensverzamelingsprocessen.

Bovengenoemde partijen treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker voor de gegevens die zij verzamelen. Voor meer informatie over de praktijken van deze derden wordt verwezen naar hun effectieve beleid inzake gegevensbescherming en andere relevante documenten.

In elk geval zijn deze door derden verzamelde gegevens geanonimiseerd en samengevoegd, zodat we je aan de hand van deze gegevens niet persoonlijk kunnen identificeren.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens en rechtsgrondslag

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen, waaronder het leveren van de producten die je koopt en het ontvangen van betalingen voor die producten. Andere legitieme belangen zijn de communicatie met en de levering van producten en diensten aan jou, onze bescherming tegen spam, en de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Gebruik van je persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de van jou verzamelde persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen:

 1. Het verwerken van betalingen en het leveren van gekochte werkbladen aan onze klanten, waarvoor wij mogelijk ook betalingsdiensten van derden gebruiken, zoals Stripe, PayPal of andere (raadpleeg de algemene voorwaarden van deze derden en hun beleid inzake gegevensbescherming).

 2. Het beantwoorden van berichten die je ons stuurt via ons contactformulier of e-mail.

 3. Het uitfilteren van spamberichten die tot doel hebben onze site te beschadigen, ons ongepaste reclame of andere ongewenste communicatie te sturen, of iets dergelijks.

 4. Ervoor zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor jou en je apparaat wordt gepresenteerd.

 5. Je te voorzien van aanvullende informatie, producten of diensten die je van tijd tot tijd bij ons aanvraagt.

 6. Het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen jou en ons.

 7. Voldoen aan alle andere wettelijke verplichtingen en/of eisen van bevoegde overheidsinstanties.

 8. Je in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, indien en wanneer je daarvoor kiest;

 9. Je informeren over wijzigingen in onze dienst.

 10. Met je communiceren op elke andere manier, waar je van tijd tot tijd om vraagt.

We zullen je persoonlijke gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Wij zullen nooit persoonlijke gegevens openbaar maken of delen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (jij). Om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk blijven, hebben we een reeks veiligheidsmaatregelen getroffen. We zullen je persoonlijke gegevens ook nooit aan iemand verkopen, maar alleen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Je rechten volgens de AVG

Als gebruiker van onze website heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 1. Recht op toegang: Je hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over je bewaren.

 2. Recht op rectificatie: Je hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over je bewaren te corrigeren.

 3. Recht op wissen: Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te wissen, mits er geen wettelijke gronden zijn om ze te blijven verwerken.

 4. Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van de gegevens betwist.

 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en in een door machines leesbaar formaat.

 6. Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing, profilering of wetenschappelijk onderzoek.

 7. Recht om toestemming in te trekken: Als wij ons baseren op jouw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

Om je rechten uit te oefenen, neem contact met ons op via ons contactformulier of stuur ons een e-mail via deze link.

Het kan zijn dat we je identiteit moeten verifiëren voordat we aan je verzoek voldoen, en we zullen binnen een maand op je verzoek reageren, tenzij het verzoek complex of zeer omvangrijk is, in welk geval we de antwoordtermijn met maximaal twee extra maanden kunnen verlengen.

Houd er rekening mee dat het uitoefenen van je rechten onderworpen kan zijn aan bepaalde beperkingen of vrijstellingen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de toepasselijke wetgeving. Zo kan het zijn dat we bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of dat we dwingende legitieme redenen hebben om je gegevens te blijven verwerken ondanks je bezwaren of verzoeken.

Als je niet tevreden bent met ons antwoord op je verzoek, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonlijke gegevens van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als je denkt dat je kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we je sterk aan onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat we ons best kunnen doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

In het algemeen moedigen wij ouders, leraren en voogden aan om de online activiteiten van hun kinderen en/of elke minderjarige onder hun verantwoordelijkheid en/of bescherming te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, of als je een van je rechten onder de GDPR wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of stuur ons een e-mail.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we die op deze pagina publiceren, en de datum van het beleid dienovereenkomstig aanpassen.

Ander wettelijk beleid voor het gebruik van deze website

Lees naast dit Privacybeleid ook onze andere juridische beleidslijnen en documenten, zoals onze Licentievoorwaarden, ons Cookiebeleid, onze Gebruiksvoorwaarden en onze Disclaimer.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 juli 2023.

Dit is een vertaling. In geval van fouten, twijfels of dubbelzinnigheden prevaleert de oorspronkelijke Engelse versie.

Back To Top
Zoeken