Skip to content

Licensvillkor

Dessa licensvillkor innehåller villkoren för användning av allt gratis och betalt material som du kan hitta för nedladdning och/eller köp på denna webbplats.

1. Allmän licens för kostnadsfria kartor

I detta avsnitt 1 (Allmän licens) beskrivs hur du får och inte får använda de kostnadsfria kartor som tillhandahålls på vår webbplats. Det omfattar också skyldigheterna avseende vårt meddelande om upphovsrätt och innehåll från tredje part. Ytterligare licensvillkor för betalda material (inklusive arbetsblad) finns i avsnitt 2 (Utökad licens) längre ned.

1.1 Tillåten användning av våra kostnadsfria kartor

Kartorna på denna webbplats är fria att ladda ner, spara, skriva ut och använda för pedagogiska, personliga och professionella ändamål. Detta inkluderar att använda dem för att skapa dina egna verk som (utan begränsning härtill) arbetsblad, affischer, presentationsmaterial, klassrumsaktiviteter, spel och frågesporter. Det enda villkoret är att du håller vårt upphovsrättsmeddelande ”©worldmapblank.com” synligt i alla kartor som du använder för sådana tillåtna ändamål och material.

1.2 Behålla upphovsrättsmeddelandet och referenser

Det är obligatoriskt att behålla upphovsrättsmeddelandet som visas i kartorna (”©worldmapblank.com” eller ”copyright©worldmapblank.com”). Detta innebär att du inte får ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelandet på något sätt.

Om du vill använda kartorna på din egen webbplats eller i digitala medier måste du inkludera en länk till vår hemsida eller till den specifika sida som du hämtade kartan eller kartorna från.

1.3 Förbjuden användning av våra kostnadsfria kartor

Du får inte använda kartorna på något sätt som bryter mot tillämplig lag eller sannolikt är skadligt, såsom (utan begränsning härtill) distribuera stötande bilder; intrång i upphovsrätt, ett varumärke eller andra immateriella rättigheter för en annan person eller enhet; förtala en annan person; missbruka personuppgifter; främja våld, brott, rasism, sexism eller liknande; eller försöka få obehörig tillgång till, användning av, störa, skada, störa eller korrumpera denna webbplats eller dess innehåll. Du är ensam ansvarig för att din användning av våra kartor, webbplats, arbetsblad och relaterat material är laglig.

Dessutom får du inte använda kartorna eller relaterat material för att skapa någon form av härlett arbete som direkt eller indirekt skulle konkurrera med World Map Blank eller på annat sätt användas på ett sätt som sannolikt skadar våra ekonomiska intressen. Du får inte använda de kartor som tillhandahålls på denna webbplats för kommersiella ändamål, inklusive (utan begränsning härtill) sälja dem, införliva dem i produkter för försäljning, hyra ut dem eller använda dem i någon reklam eller reklammaterial.

Du får inte heller använda någon av våra kartor eller annat material på ett sätt som kan vara skadligt för oss eller skada vårt rykte.

1.4 Tredje parts innehåll och rättigheter

Vissa av de kartor som visas på vår webbplats kan komma från tredje part eller vara kartor med öppen källkod. Dessa kartor omfattas av licensvillkoren för deras respektive ägare och kan ha ytterligare eller andra användarvillkor. Det är ditt ansvar att granska och följa dessa villkor innan du använder sådana kartor eller något annat innehåll från tredje part som ingår på denna webbplats.

Om du upptäcker eller tror att något av det material som visas på eller ingår i denna webbplats bryter mot din eller en tredje parts upphovsrätt eller andra rättigheter, lagar eller myndighetsbestämmelser, vänligen kontakta oss omedelbart via vårt kontaktformulär, så att vi kan undersöka ärendet och vidta lämpliga åtgärder.

1.5. Godkännande av villkor och policyer

Genom att använda denna webbplats och de kartor och/eller arbetsblad som tillhandahålls godkänner du dessa Licensvillkor, vår Integritetspolicy, vår Cookiepolicy, vår Ansvarsfriskrivning och våra Användarvillkor. Vi uppmanar dig att granska alla dessa dokument innan du använder denna webbplats eller något innehåll eller material som finns där.

Om du inte godkänner dessa licensvillkor eller något annat av de villkor och policyer som nämns ovan, får du inte använda denna webbplats eller någon av de gratiskartor som tillhandahålls.

1.6 Ändringar eller modifieringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera någon del av dessa Licensvillkor när som helst utan föregående meddelande, och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart. Din fortsatta användning av denna webbplats och allt innehåll eller material däri ska utgöra ditt godkännande av sådana ändringar eller modifieringar.

1.7 Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa Licensvillkor eller någon annan aspekt av vår webbplats, vänligen skicka ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär. Vi kommer att svara på din förfrågan och ta hand om ärendet så snabbt som möjligt.

2. Utökad licens för betalt innehåll

Utöver de villkor som beskrivs i avsnitt 1 ovan gäller följande villkor för alla typer av innehåll som du kan ha köpt eller avser att köpa från vår webbplats mot betalning av en avgift. Dessa inkluderar (utan begränsning härtill) redigerbara eller anpassningsbara arbetsblad för geografi och andra digitala produkter eller material som vi från tid till annan kan erbjuda till försäljning.

2.1 Ytterligare tillåten och förbjuden användning

Du får redigera, ändra och modifiera allt innehåll eller material som köpts från denna webbplats för att anpassa dem till dina individuella behov eller krav.

Du måste dock behålla vårt copyright-meddelande på plats och du får inte kommersiellt använda något av det material som du köpt från oss. Detta innebär att försäljning, återförsäljning, uthyrning, underlicensiering eller användning av det köpta materialet eller något derivat därav för något annat kommersiellt ändamål är förbjudet (se även avsnitt 1 ovan, särskilt punkterna 1.1, 1.2 och 1.3).

Du får dela det betalda innehåll som köpts från denna webbplats och dess derivat med dina kollegor, vänner och andra personer, så länge denna delning inte sker i en kommersiell miljö eller transaktion. För att undvika tvivel inkluderar detta att du inte får ladda upp det köpta materialet eller dina derivat därav för försäljning till någon annan webbplats, plattform eller marknadsplats.

2.2 Ingen garanti för misstag och felaktigheter

Trots våra bästa ansträngningar kan vissa misstag eller felaktigheter förekomma i det köpta materialet. Vi lämnar inga garantier för sådana felaktigheter och misstag, och du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla eventuella anspråk i samband med dem.

Om du upptäcker ett misstag eller en felaktighet i något inköpt innehåll, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi kommer omedelbart att undersöka saken och åtgärda eventuella misstag eller felaktigheter utan extra kostnad för dig.

Dessa licensvillkor uppdaterades senast den 12 juli 2023.

Denna text är en översättning. I händelse av fel, tvivel eller tvetydighet skall den engelska originalversionen gälla.

Back To Top
Sök