Skip to content

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy reglerar insamling, bearbetning och användning av personuppgifter av Thorough Solutions OÜ (”vi”, ”oss” eller ”vår”) för vår webbplats ”World Map Blank”. Vi tar dataskydd på allvar och har åtagit oss att följa den allmänna dataskyddsförordningen (DSF/GDPR) i Europeiska unionen och andra relevanta lagar och förordningar om data- och integritetsskydd i din jurisdiktion.

Läs denna Integritetspolicy noggrant för att förstå vår syn på och praxis avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla och bearbeta dem. Om du inte samtycker till villkoren i detta dokument och/eller våra andra rättsliga policyer, vänligen använd inte vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är Thorough Solution OÜ, med registrerat kontor på Ahtri 12, 15551 Tallinn, Estland. Du kan kontakta oss via kontaktformuläret på denna webbplats eller direkt via e-post.

Typer av personuppgifter som vi samlar in

Om du bara besöker vår webbplats och laddar ner de gratis kartor som tillhandahålls, samlar vi inte in några personuppgifter från dig. I detta fall kan dock verktyg från tredje part samla in anonymiserade uppgifter från dig; se motsvarande avsnitt ”Uppgifter som samlas in av tjänster från tredje part” längre ned.

Vi samlar in dina personuppgifter i tre olika scenarier:

Köp av arbetsblad: Vi samlar in följande personuppgifter när du köper fördesignade arbetsblad för geografi via vår webbplats: fullständigt namn, adress, e-postadress och betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer och annan relevant information);

Kommentarer: Om du lämnar en kommentar på någon sida på vår webbplats samlar vi in ditt namn, din e-postadress, din IP-adress och (om du lämnar sådan information efter eget gottfinnande) din webbadress.

Kontaktformulär eller e-post: Om du väljer att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller e-post, samlar vi in ditt namn, e-postadress och IP-adress.

Lagringstid för dina personuppgifter

Vi lagrar endast dina personuppgifter om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det, eller om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Så snart vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem. Dessutom har du rätt att när som helst begära radering av dina personuppgifter som samlats in och lagrats av oss (se även avsnittet ”Dina rättigheter enligt GDPR” längre ned).

Uppgifter som samlas in av tjänster från tredje part

Vi använder data som samlats in av Google Analytics, Google Search Console och Ezoic Inc. för att analysera användarnas beteende på vår webbplats. Dessa uppgifter samlas inte in av oss, och vi har ingen kontroll över datainsamlingsprocesserna.

Ovan nämnda parter agerar som registeransvarig och registerförare för de uppgifter som de samlar in. För mer information om dessa tredje parters praxis, se deras effektiva dataskyddspolicyer och andra relevanta dokument.

Under alla omständigheter är dessa uppgifter som samlas in av tredje part anonymiserade och aggregerade, så vi kan inte personligen identifiera dig genom att använda sådana uppgifter.

Ändamål med insamling av personuppgifter och rättslig grund

Vi samlar endast in personuppgifter på grundval av våra legitima intressen, som inkluderar att förse dig med de produkter du köper och ta emot betalningar för dessa produkter. Andra legitima intressen är kommunikation med och tillhandahållande av produkter och tjänster till dig, vårt skydd mot skräppost och efterlevnaden av våra rättsliga skyldigheter.

Användning av dina personuppgifter

Vi använder de personuppgifter som samlats in från dig i ett eller flera av följande fall:

 • Bearbeta betalningar och leverera köpta arbetsblad till våra kunder, för vilka vi också kan använda betaltjänster från tredje part som Stripe, PayPal eller andra (se dessa tredje parters villkor samt deras dataskyddspolicyer);
 • Besvara meddelanden som du skickar till oss via vårt kontaktformulär eller e-post;
 • Filtrera bort skräppostmeddelanden som har till syfte att skada vår webbplats, skicka oss olämplig reklam eller annan oönskad kommunikation, eller liknande;
 • Säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet;
 • Förse dig med ytterligare information, produkter eller tjänster som du kan begära från oss från tid till annan;
 • Utföra våra skyldigheter som följer av eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss;
 • Uppfylla alla andra rättsliga skyldigheter och/våra krav från behöriga myndigheter;
 • Tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, om och när du väljer att göra det;
 • Meddela dig om ändringar i vår tjänst;
 • Kommunicera med dig på något annat sätt som du kan begära från tid till annan.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än det som de ursprungligen samlades in för.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kommer aldrig att lämna ut eller dela några personuppgifter utan uttryckligt tillstånd från den registrerade (dig). För att säkerställa att alla personuppgifter som samlas in hålls säkra och konfidentiella har vi infört en rad säkerhetsåtgärder. Vi kommer heller aldrig att sälja dina personuppgifter till någon, utan använder dem endast i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga lagar.

Dina rättigheter enligt GDPR

Som användare av vår webbplats har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon rättslig grund för oss att fortsätta behandla dem.
 • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. när du ifrågasätter uppgifternas riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för vissa ändamål, t.ex. direktmarknadsföring, profilering eller vetenskaplig forskning.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande till oss via den här länken.

Vi kan behöva verifiera din identitet innan vi uppfyller din begäran, och vi kommer att svara på din begäran inom en månad, såvida inte begäran är komplex eller många, i vilket fall vi kan förlänga svarsperioden med upp till ytterligare två månader.

Observera att utövandet av dina rättigheter kan vara föremål för vissa begränsningar eller undantag, beroende på de specifika omständigheterna och de tillämpliga lagarna. Vi kan till exempel behöva behålla vissa personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller så kan vi ha övervägande legitima skäl att fortsätta behandla dina uppgifter trots dina invändningar eller förfrågningar.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran har du rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten.

Personuppgifter från barn

Vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart, så att vi kan göra vårt bästa för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

I allmänhet uppmuntrar vi föräldrar, lärare och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda onlineaktiviteten hos sina barn och/eller alla minderåriga under deras ansvar och/eller skydd.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande. Om vi gör några ändringar kommer vi att publicera dem på denna sida, och vi kommer att uppdatera datumet för policyn i enlighet med detta.

Andra juridiska policyer för denna webbplats

Förutom denna integritetspolicy bör du även läsa våra andra juridiska policyer och dokument, såsom våra licensvillkor, vår cookiepolicy, våra användarvillkor och vår ansvarsfriskrivning.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 15 juli 2023.

Denna text är en översättning. I händelse av fel, tvivel eller tvetydighet skall den engelska originalversionen gälla.

Back To Top
Sök